Istoria Copa Cogeca

Copa (Comitetul organizațiilor profesionale agricole) reprezintă peste 22 milioane de fermieri europeni și membrii familiilor lor pentru a promova cele mai bune interese din sectorul agricol în rândul instituțiilor UE și altor părți interesate relevante.

Cogeca (Confederația Generală a Cooperativelor Agricole) reprezintă interesele generale și specifice ale cooperativelor europene agroalimentare, forestiere și piscicole în rândul instituțiilor UE și alte organizații socio-economice care contribuie la luarea deciziilor europene.

Istorie Copa- Cogeca

 • 1957- Tratatul de la Roma prin care lua ființă Comunitatea Economică Europeană semnat la 25 martie 1957 prevedea deja cele mai importante dispoziții-cadru ale politicii agricole comune (PAC). Relația dintre autoritățile comunitare și reprezentanții sectorului agricol a fost lăsată deschisă prin tratat, dar Comisia și-a exprimat dorința de cooperare puternică într-un stadiu incipient și a invitat organizațiile agricole să participe la o conferință organizată la Stresa (Italia) în 1958 în calitate de observatori.
 • 1958 – Fermierii erau convinși de importanța Comunității Economice Europene din sector iar pe 6 septembrie 1958, a fost creată prima organizație reprezentativă europeană – COPA.
 • 1959 – Un an mai târziu, pe 24 septembrie 1959, cooperativele agricole din Comunitatea Europeană și-au creat organizația umbrelă europeană, COGECA – Confederația Cooperativelor Agricole. Secretariatul Copa a fost inființat la Bruxelles la 1 aprilie 1959, fuzionând cu cel al Cogeca la 1 decembrie 1962.
 • 1962 – Fuzionarea secretariatului Copa cu cel al Cogeca. Lansarea formală a Politicii Agricole Comune.
 • 1993 – A fost creat Grupul angajatorilor ale organizațiilor profesionale agricole – Geopa- Copa din Uniunea Europeană. Membrii Geopa-Copa sunt organizațiile agricole naționale care sunt membre ale Copa sau autorizate de Copa să devină membrii ai Geopa-Copa.
 • 2018 – Copa a sărbătorit 60 de ani de când și-a câștigat reprezentativitatea de succes a fermierilor europeni în fața instituțiilor UE și pe scena globală.
 • 2020Reprezentanții agriculturii românești aderă la Copa Cogeca prin Alianța pentru Agricultură și Cooperare.
Organizare și obiective COPA COGECA

Copa și Copa și Cogeca funcționează pe baza unor principii profund democratice. Tot personalul cu funcție de conducere este ales de către organismele Copa, respectiv Cogeca, adică în ultimă instanță de către membrii organizațiilor acestora.

Prezidiul – este cel mai înalt organism decizional al COPA și, respectiv, COGECA.  Ambele sunt compuse din președinții fiecărei organizații membre. Aceștia stabilesc prioritățile politice generale pentru organizații. COPA și Cogeca organizează, de asemenea, întâlniri comune a Praesidiului, denumite în continuare “reuniuni Praesidia”

Președinția alege un președinte și 6 vice-președinți dintre membri, pentru Copa și, respectiv, pentru Cogeca. Președinții și vice-președinții lor își împart munca pe baza dosarelor politice și servesc COPA și COGECA ca reprezentanți la cel mai înalt nivel. Comitetele de coordonare politică POCC și Comitetul de Coordonare a Cooperativelor (CCC) sunt alcătuie din toate organizațiile membre reprezentate. Ele discută propunerile de la Grupurile de Lucru, pregătește intâlnirile de prezidiu și coordonează toate politicile COPA și Cogeca.

COPA și Cogeca are 52 de grupuri de lucru. Ele sunt alcătuite din reprezentanți și experți de la organizațiile membre pentru a discuta o gamă largă de piețe, politică și dezvoltare științifică în diverse sectoare agricole și alimentare și pentru a pregăti poziții comune COPA și COGECA.

Obiectivele COPA:

 • Dezvoltarea unor politici și inițiative strategice eficiente pentru a crește gradul de conștientizare în ceea ce privește rolul multifuncțional al fermelor și de a promova un venit decent pentru fermieri;
 • Acționează ca o rețea centrală pentru problemele agricole cu care se confruntă membrii săi și oferă o platformă pentru a face schimb de opinii cu celelate țări UE pentru a dezvolta soluții la orice barieră tehnică sau comercială din UE și nu numai;
 • Comunică în vederea menținerii unei prezențe puternice în cadrul dialogului public al UE, explicând pozițiile și prezentând eforturile de a dezvolta un sector agricol și forestier care să fie în beneficiul tuturor.
 • Participă în cadrul multor intâlniri internaționale relevante pentru a promova și disemina pozițiile fermierilor europeni

Obiectivele COGECA:

 • Reprezintă interesele generale și specifice ale cooperativelor agroalimentare, forestiere și piscicole din Europa în fața instituțiilor europene și a altor organizații socio-economice care fac parte din procesul decizional;
 • Consolidează rețeaua cooperativelor agricole europene și promovează cooperarea comercială între acestea;
 • Facilitează schimbul de bune practici și înființează platforme de dialog pe domenii de afaceri strategice pentru a găsi soluții adecvate la provocările actuale și viitoare, profitând de oportunitățile care se ivesc;
 • Contribuie la realizarea analizelor juridice, economice , financiare și sociale, care prezintă interes pentru cooperativele agroalimentare, forestiere și piscicole;
 • Promovează și prezintă soluții inovatoare pentru a aduce o valoarea adăugată agricultorilor membrii, societății, mediului și consumatorilor;
Aderarea României la Copa și Cogeca

Pe lângă aspectele negative, efectele secetei pedologice și pandemia cu care s-a confruntat omenirea și, în special, fermierii, anul 2020 a atras după sine un moment de o importanță majoră pentru România: fermierii români sunt prezenți în cea mai mare organizație a fermierilor europeni – COPA- COGECA. Chiar dacă nu a fost atât de mediatizat, este un pas cu o amploare deosebită, care survine, însă, la peste 13 ani de la integrarea României în UE la 1 ianuarie 2007.

România a devenit membră cu drepturi depline în organizația europeană Copa-Cogeca în luna septembrie 2020, prin Alianța pentru Agricultură și Cooperare, moment în care secretarul general, Pekka Pesonen a transmis un cuvânt de bun venit fermierilor: “Așteptam cu nerăbdare contribuția colegilor noștri din România pentru ca fermierii să beneficieze de expertiza lor în procesul decizional la nivel european, care este important nu numai pentru dvs ci și pentru noi. Acest lucru asigură că nevoile tuturor statelor membre împreună cu nevoile fermierilor se vor reflecta în viitoarea PAC și în toate celelalte politici comune relevante pentru sector.”
Prin participarea reprezentanților Alianței pentru Agricultură și Cooperare la cele 49 de grupuri de lucru, Alianță din care fac parte 4 organizații profesionale: Federația Națională a Producătorilor din Agricultură, Industrie Alimentară și Servicii Conexe – Pro Agro, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., Asociația Producătorilor de Porumb din România – APPR, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, România își apără poziția la nivel național. Dacă această poziție este comună mai multor state membre sau dacă acestea sunt convinse prin negocieri bilaterale că subiectele sunt de interes major, Copa Cogeca le sintetizează și le introduce într-un document de poziție care este supus aprobării organizațiilor membre și, după validare, înaintat către insituțiile de la Bruxelles.

Începutul aderării la Copa Cogeca a însemnat pentru cele patru asociații membre ale Alianței o muncă suplimentară care a implicat o bună coordonare în ceea ce privește alegerea persoanelor desemnate să participe la cele 49 de grupuri de lucru. Fiecare organizație și-a fost nominalizat experții pentru ședințele online pregătite de Copa- Cogeca. Un număr de aproximativ 200 de experți a fost divizat în diverse grupuri de lucru: agricultură organică, furaje, amidon, cereale, plante oleaginose și proteice, produse agroalimentare, plăți directe și înverzire, dezvoltare rurală, mediu, fructe și legume, pește, cânepă și in, politica agricolă comună, cartofi, aspecte fitosanitare, cercetare și inovare, managementul riscului, semințe etc. Pentru a putea ține evidența și a asigura prezența la numeroasele întâlniri organizate de Copa Cogeca, fiecare organizație membră în Alianța pentru Agricultură și Cooperare asigură secretariatul a cel puțin 10 grupuri de lucru, ceea ce implică transmiterea în avans a documentelor disponibile pe portalul Agriinfo (la care au acces doar membrii organizației europene) către toți experții desemnați să ia parte la dezbateri, comunicarea calendarului de lucru, precum și a instrucțiunilor de folosire a platformei digitale folosite de Copa-Cogeca.

Anul 2021 a adus o implicare mai intensă și mai alertă în activitatea Copa – Cogeca. La fiecare două zile, reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare participă activ la grupurile de lucru pentru ca vocea fermierilor români să fie auzită la Bruxelles.