APPR – Mândru că sunt fermier este o asociație profesională formată din producători agricoli, dar şi reprezentanți ai lanțului profesional de porumb din România. Noi reprezentăm interesele producătorilor de porumb din România la nivel național și european. APPR face parte din Confederația Europeană a Producătorilor de porumb (CEPM), care reprezintă cele mai mari țări producătoare de porumb din Europa. Obiectivul principal: furnizarea de expertiză tehnică, comunicare economică și profesională pentru membrii și organizațiile profesionale ale fermierilor din România.

OBIECTIVE APPR:

 • Organizarea reţelei de testare ştiintifică, independentă, a celor mai cultivaţi hibrizi de porumb din România (dar şi a altor culturi de interes major pentru fermierii români)- reţeaua R.I.T.A.C.
 • Consultanţă tehnică pentru cultivatorii de porumb (consum şi sămânţă) cu scopul de a îmbunătăţi profitabilitatea pentru aceasta cultură
 • Activitate permanentă de asistenţă tehnico-economică oferită fermierilor pentru cultura mare
 • Reprezentarea producătorilor de porumb din România la nivel naţional şi european
 • APPR face parte din Confederaţia Europeană a Producătorilor de Porumb (CEPM) care reprezintă toate ţările mari producătoare de porumb la nivelul forurilor europene
 • APPR-organizaţie profesională total independentă, finanţată de membrii asociaţiei

ACTIVITĂŢI APPR 2022:

 1. Testarea hibrizilor în sisteme de microparcele.S-au testat în cadrul asociaţiei, în mod ştiinţific, în sistem de microparcele cu trei repeţii, 120 hibrizi de porumb în 14 locaţii diferite, la irigat şi neirigat şi 64 hibrizi de floarea-soarelui în 6 locaţii din ţară, 30 soiuri de soia în 3 locaţii, 20 hibrizi de sorg în 2 locaţii şi 70 de soiuri de grâu în 5 locaţii. Aceasta este prima reţea independentă de testare în mod ştiinţific a hibrizilor de porumb şi  floarea-soarelui de către o asociaţie a fermierilor. Testarea urmareşte, în primul rând, nivelurile productivităţii şi umiditatea la recoltat, dar şi celelalte aspecte ale managementului culturii de porumb.Testările sunt făcute în cooperare cu companiile producătoare de seminţe sau firme independente de testare iar seminţele hibrizilor sunt pregătite şi codate de echipa tehnică APPR.Specialişti ai Institului ARVALIS din Franţa au urmărit pe parcursul tuturor anilor procesul de validare a locaţiilor de testare R.I.T.A.C.
 1. Implicarea activă a Asociatiei în problemele tehnice din fermele membrilor săi:
  Organizarea unor sedinţe de lucru (în ţară şi în străinătate) care cuprind vizitarea fermelor, prezentări şi discuţii despre tehnologiile de cultivare a porumbului şi a celorlalte culturi de importanţă majoră.
 1. Participări la numeroase întâlniri şi simpozioane (Bruxelles, Paris, Toulouse, Milano, Lisabona, Polonia, Avignon şi Bucureşti).În perioada 2013-2022 reprezentanţii asociaţiei s-au implicat direct şi activ în acţiunile întreprinse la nivel local dar şi european contra interzicerii neonicotinoidelor, a naţionalizării deciziei de import a furajelor care conţin impurificări OMG dar şi pentru obţinerea autorizaţiei de cultivare a OMG-urilor, precum şi participarea la grupul de dialog civil de înverzire şi plăţi directe de la Bruxelles.