ADER 1.5.2.”Cercetări cu privire la elaborarea unor tehnologii la principalele culturi de câmp: porumb, grâu, floarea-soarelui, soia, rapiță leguminoase pentru boabe, prin optimizarea normelor de ecocondiționalitate”

Necesitatea proiectului

  • Termenul de ecocondiționalitate se referă la atașarea anumitor reglementări(pentru protecția mediului) la plățile directe în cadrul politicii agricole.
  • În țara noastră, sunt situații când respectarea condițiilor de ecocondiționalitate reduce potențialul de producție al solelor din exploatațiile comerciale ale fermierilor din sudul țării și nu numai, deoarece condițiile impuse de reglementări sunt uneori extrem de restrictive.

Obiectivul general al proiectului

-furnizarea informațiilor și validarea de tehnologii la culturile de porumb, grâu, floarea soarelui, soia, rapiță, leguminoase pentru boabe, care vor răspunde normelor de ecocondiționalitate.

-analizarea impactului adoptării tehnologiilor specifice în asigurarea normelor de ecocondiționalitate

Obiective specifice

  1. Analiza situației privind aplicarea normelor de ecocondiționalitate. Realizarea culturilor de acoperire

Pentru realizarea acestui obiectiv, se are în vedere:

– realizarea unui studiu pentru identificarea problemelor cu care se confruntă fermierii din țara noastră în ceea ce privesc normele de ecocondiționalitate și soluțiile găsite sau propuse de aceștia

-analiza soluțiilor aplicate în alte țări europene

-testarea și evaluarea unor specii pentru realizarea culturilor de acoperire constituite din:

  • o singură specie: lucernă, muștar, ovăz, hrișcă, secară, măzăriche, trifoi;
  • amestecuri, față de amestecurile standar din legislația din țara noastră: Lolium multiforum(raigrasul aristat), Lolium hybridum(raigras hibrid), triticale, mazăre (Pisum sativum); mazăre și triticale. măzăriche de primăvară+ovăz; măzăriche, trifoi, bob Vicia faba minor, mazăre x triticale, ovăz, raigras aristat;
  • lucernă (de sămânță sau masă verde), semănată primăvara, în cultură ascunsă în floarea soarelui

-efectuarea de observații și determinări privind gradul de acoperire( se va determina indicele de vegetație normalizat NDVI  cu ajutorul aparatului GreenSeeker dar și cu ajutorul unei drone care este prevăzută cu acest sistem de monitorizare). Pentru determinarea suprafeței foliare, acumulării de biomasă se vor folosi metode biometrice. Conținutul de clorofilă se va determina cu aparatul Clorophyl metru iar conținutul de azot se va determina prin metoda Kjeldahl iar conținutul de fosfor și carbon prin metode specifice standardizate.

       2.Stabilirea măsurilor inovative de fertilizare a culturilor

Se va avea în vedere:

-aplicarea fertilizanților de ultimă generație;

-stabilirea efectului fertilizării asupra compoziției chimie a solului, calității și nivelului producției;

-Studiile vor fi realizate în siseme de culturi cu diferite secvențe tehnologice privind lucrările solului, rotații dar și diferite tratamente și metode pentru combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor.

      3. Stabilirea măsurilor tehnologice specifice pentru controlul eficient al patogenilor

-Se va analiza efectul aplicării diferitelor rotații și asolamente la culturile de grâu, porumb, rapiță și leguminoase pentru boabe iar la floarea-soarelui pe lângă stabilirea efectului rotației asupra bolilor se va avea în vedere și analiza infestării cu lupoaie la floarea-soarelui(convențională sau cu rezistență la erbicide) în zonele predispuse la acest agent patogen respectiv mană, în cazul practicării rotației scurte de 2 ani.

       4. Evaluarea aplicării erbicidării în benzi pentru reducerea dozelor de erbicide folosite

Pentru realizarea acestui obiectiv, se vor realiza experiențe la fermieri care dispun de acest sistem de aplicare a erbicidelor În paralel, vor fi efectuate analize la sol și plantă.